Muut palvelut

Konservaattoripalvelut ja väritutkimukset

Rakennuskonservaattorimme tarjoaa erikoisosaamista historiallisten rakennusten säilyttämiseen ja korjaukseen. Rakennuskonservaattorit ovat erikoistuneet historiallisten rakennusten kunnostamiseen säilyttäen alkuperäisen rakennustyylin ja -materiaalit. Tavoitteena on säilyttää rakennusten historiallinen ja kulttuurinen arvo tuleville sukupolville.

Konservaattorin palveluitamme ovat esimerkiksi; väritutkimus, rakennusten tai rakenneosien dokumentointi, työmaa-aikainen dokumentointi, asiantuntija- ja neuvontapalvelut ja rakenteiden seuranta.

Haitta-ainekartoitukset

Teemme tarvittaessa korjaussuunnittelun tai kuntotutkimusten yhteydessä myös asbesti- ja haitta-ainekartoitukset. Kartoituksella selvitetään asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintyminen alueella, jossa korjaus- tai kunnostustöitä tullaan tekemään. Tarvittava kartoituksen laajuus sovitaan aina tapauskohtaisesti tilaajan kanssa.

hyödynnä myös muita palveluita

näin se tapahtuu

A

PROJEKTINJOHTAJA

- laajemmissa korjaushankkeissa
- putkiremonteissa
- kun hankkeessa mukana eri alojen suunnittelijoita

B

VALVOJA/PROJEKTINJOHTAJA

- tyypillisissä taloyhtiöiden korjaushankkeissa
- suunnittelija jatkaa valvojana ja projektijohtajana