korjaus­töiden suunnittelu

Suunnittelu jakautuu hankesuunnitteluun sekä varsinaiseen toteutussuunnitteluun.

Erillinen hankesuunnittelu on yleensä tarpeen hankkeissa, joissa on mukana useampia rakennusosia tai suunnittelualoja. Tällaisia ovat mm. laajat julkisivu- ja vesikattohankkeet, kylpyhuonekorjaukset ja putkiremontit.

Kaikissa hankkeissa pienimuotoinen hankesuunnittelu toteutuu korjausehdotuksen yhteydessä. Varsinaisen suunnittelutyön aikana pidetään hankkeen laajuudesta riippuen suunnittelukokouksia, jossa mm. tarkennetaan suunnittelusisältöä ja detaljiikkaa.

Conditiolaiset ovat rakennesuunnittelijoita. Arkkitehti-, LVI-, sähkö- sekä muussa erikoissuunnittelussa teemme yhteistyötä pitkäaikaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.  Hankkeesta riippuen, erityisesti ulkovaippakohteissa, toimimme usein pääsuunnittelijana. Pääsuunnittelija vastaa muiden vastuiden lisäksi myös suunnitelmien yhteensovituksesta.

Suunnitelmien valmistuttua järjestetään urakkakilpailu.

hyödynnä myös muita palveluita

näin se tapahtuu

1

HANKESUUNNITTELU

- laajemmissa kokonaisuuksissa
- tarve ja laajuus hankekohtaisesti

2

KORJAUSEHDOTUS

- suunnitteluratkaisuiden yhteenveto
- pohja toteutussuunnittelulle

3

SUUNNITTELU­KOKOUKSET

- osapuolten yhteiset palaverit
- päätöksiä suunnitteluratkaisuista

4

SUUNNITELMIEN LAADINTA

- konkreettinen suunnittelutyö
- aineisto tilaajan tarkastettavaksi
- valmis urakkakilpailuaineisto