Kuntoarviot

Kuntoarvion perusteella tehdään kiinteistölle pitkän tähtäimen suunnitelma. Kuntoarviomme perustuu asuntohallituksen malliin, mutta on monilta osin laajempi ja yksityiskohtaisempi. Peruskuntoarviossa selvitetään kiinteistön kunto, käyttöikä ja korjaustarpeet seuraavilta osin:

  1. Ulkovaippa ja rakenteet
  2. LVISA-järjestelmät
  3. Kiinteistön energiatalous
  4. Yhteistilat
  5. Asuinhuoneistot (yhtiön vastuulle kuuluvat osat, otantaperiaatteella)
  6. Pihat

 

Kuntoarviotarkastusta voidaan sovittaessa laajentaa myös esim. kaikkien kylpyhuoneiden kuntokartoituksella. Joskus myös peruskuntoarvio ja ulkobetonirakenteiden kuntotutkimus on järkevää yhdistää peruskuntoarvioon, jos kuntotutkimuksen tarve on ilmeinen jo etukäteen. 

Peruskuntoarvion teossa yhteistyökumppanimme ovat:

  • LVI-tekniikka: Insinööritoimisto Ventac Oy
  • Sähkötekniikka: RTL-palvelut Oy

Tulosteemme on perusteellinen arvio rakennusosien ja -järjestelmien kunnosta ja toiminnasta. Siihen kuuluu myös energiaselvitys ja kulutustietojen vertailu. Raportissa esitämme korjaustapasuositukset kustannusarvioineen sekä raportin ytimenä PTS-suunnitelman. Raporttimme on selkeä värikuvin varustettu tuloste, jonka toimitamme myös digitaalisessa muodossa. Peruskuntoarvioraportti on tärkeä lähtötieto myös erilaisissa tarjouspyynnöissä ja suunnittelutöissä. 

Raportin esittely taloyhtiön hallitukselle on tärkeä tilaisuus, jossa pyritään vielä muokkaamaan ehdotettu PTS yhtiön omiin suunnitelmiin sopivaksi. 

Peruskuntoarvio kannattaa tehdä yleensä 10 vuoden ikää lähestyvälle kiinteistölle. Tällöin voidaan myös joskus havaita urakoitsijan/rakennuttajan 10-vuotisvastuiden piiriin kuuluvia rakennusvirheitä. 

Peruskuntoarvio ja PTS-suunnitelma tulisi ohjeiden mukaan päivittää 5 vuoden välein.